Odstąpienie od umowy-zwroty towarów

  

 

                                                      UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

   1.       Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie     przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł  w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.  

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia  od umowy  Klient musi poinformować  nas:

      Partykiosk Jacek Dariusz Łachut, Ul. Mińska 77, 85-402 Bydgoszcz, e’mail sklep@partykiosk.pl

o swojej decyzji odstąpienia od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób  dostarczenia rzeczy oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji wykonania prawa odstąpienia od  umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przesz Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

6.       Zwracany towar należy odesłać  na adres:

Partykiosk Jacek Dariusz Łachut, Ul. Mińska 77, 85-402 Bydgoszcz

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym  Klient poinformował nas o odstąpieniu od  umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle  rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany przez Klienta  towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Informujemy, że Klient będzie musiał  ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.       Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności  rzeczy.

 

 

 

 

 

 

Wzór formularza "OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ"

 

 

 

                                                                                                                                 miejscowość i  data

imię, nazwisko, adres konsumenta

 

 

                                                                                                                    Partykiosk Jacek Dariusz Łachut

                                                                                                                    Ul. Mińska 77, 85-402 Bydgoszcz

                                                                                                                                   sklep@partykiosk.pl

              

 

                                                                           OŚWIADCZENIE

                                            O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

       Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

Lp.

Nazwa produktu

Ilość zwracanych produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zamówienia  ………………

Data zawarcia umowy …………………………

Proszę o zwrot kwoty  …………… zł (słownie…………………………………………………………………………………)

przekazem pocztowym/przelewem bankowym na nr konta………………………………………………………………*

                                                                                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                         podpis konsumenta

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                        

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Zamknij
pixel